Werkwijze

Stap 1 – Aanmelding en intake/ gratis kennismakingsgesprek 
Wilt u mijn hulp inschakelen of twijfelt u hier nog over? Meld u dan aan voor een intake of een (gratis) kennismakingsgesprek via het aanmeldformulier.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik wat over mezelf en mijn werkwijze, maak ik contact met uw zoon of dochter (als hij/zij erbij is) en kunt u iets vertellen over jullie situatie als u dat wilt.

Als u tijdens de kennismaking besluit dat u een coachingstraject wilt starten, gaan we gelijk verder met het intakegesprek. Als u hier nog over na wilt denken kan het intakegesprek later plaatsvinden.

Stap 2 – Intakegesprek
Na een eventuele eerste kennismaking vindt er een intakegesprek plaats met u en uw kind. U geeft mij informatie over uw kind en de reden van aanmelding. Ook stellen wij gezamenlijk een doel vast en plannen we alvast de coachingsessies in. Beide ouders met gezag dienen een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Stap 3 – Coachingstraject
Gemiddeld zijn er zo’n 5 coachingsessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Deze coachingsessies duren een uur per keer en vinden in principe alleen met uw kind plaats bij mij thuis of op school (in overleg kan dit soms onder schooltijd).
Tussentijds heb ik met u als ouder(s)/verzorger(s) een evaluatiegesprek.

Ik coach bij mij thuis in de woonkamer omdat kinderen aangeven dat ze dit fijn (laagdrempelig) vinden.

Ik ben het gehele traject per e-mail en WhatsApp te bereiken voor vragen en een luisterend oor voor zowel u als uw kind. Bellen kan op afspraak.

Hoe de coachingsessies er precies uitzien, verschilt per kind en per situatie. De sessies bestaan uit een combinatie van meerdere werkvormen en methodes. Ik maak gebruik van gesprekken, (rollen)spellen, kaartjes, EFT (Emotional Freedom Techniques) creatieve werkvormen (kleien, tekenen, knutselen), ontspanningsoefeningen, buitenactiviteiten, sport/spel en nog vele andere dingen.

Stap 4 – Afrondingsgesprek
Zodra alle coachingsessies hebben plaatsgevonden en ons doel is bereikt, vindt er een afrondingsgesprek plaats. Zowel u als uw kind zijn hierbij aanwezig. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.