Pesten

Pesten is een veelvoorkomend probleem in onze samenleving. De gevolgen voor kinderen die gepest worden zijn van  grote invloed op hun dagelijks functioneren. Langdurig pesten kan lichamelijke en of psychische klachten veroorzaken met soms ernstige gevolgen.  De meeste kinderen hebben of krijgen als gevolg van pesten weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

Kinderen durven vaak niet vertellen dat ze gepest worden. Ze zijn bang dat ouders en leraren fout zullen reageren. Hoe pak je het probleem dan aan? De eerste stap is om te praten over pesten: bepaal in welke rol je kind zich bevindt. Reageer dan gepast zonder het vertrouwen van je kind te schenden.

Uw kind is slachtoffer, hij/zij wordt gepest:

 • Steun uw kind, luister naar zijn verhaal, leg de schuld niet bij hemzelf.
 • Bespreek met uw kind de stappen die u wilt ondernemen: aan de leraar vertellen bijvoorbeeld. Doe niets waar uw kind absoluut tegen is. Probeer hem/haar te overtuigen.
 • Hou een logboek bij met daarin wie wanneer pest, hoe enz. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de situatie.
 • Zoek samen naar manieren om op het gepest te reageren.
 • Zoek vrienden, hobby’s waar je kind zich wel goed voelt. Dat kan hem het nodige zelfvertrouwen geven.

Uw kind is een pester, hij/zij pest anderen:

 • Ga na wat er precies gebeurt. Praat met uw kind, zijn leraar, trainer, vrienden.
 • Leg het verschil uit tussen plagen (onschuldig en kort) en pesten (hard en om te kwetsen)
 • Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails sturen) Vraag uw kind om onmiddellijk te stoppen.
 • Wijs op het verdriet dat het pesten veroorzaakt. Probeer de gevoelens van het slachtoffer te verwoorden. Zo vergroot u het inlevingsvermogen van uw kind.
 • Geef hem kansen om het goed te maken.

Uw kind is een omstander, hij/zij kijkt toe?

 • Vraag wat er precies gebeurt (in de klas, vereniging, sport).
 • Stimuleer uw kind om de leraar zelf op de hoogte te brengen. Maak een verschil tussen ‘klikken’ en ‘melden’. ‘Klikken’ doe je omdat je wil dat iemand een straf krijgt. ‘Melden’ omdat je wil dat iets ophoudt.
 • Bespreek de stappen die u eventueel wilt ondernemen, bijvoorbeeld aan de leraar vertellen. Doe niets wat uw kind absoluut niet wil, maar probeer hem ervan te overtuigen dat dat het beste is.
 • Maak uw kind duidelijk dat het gepest moet stoppen. Bedenk samen oplossingen. Steun hem/haar om iets te ondernemen.