Werkwijze

Stap 1 – Aanmelding en intake/ gratis kennismakingsgesprek
Wilt u mijn hulp inschakelen of twijfelt u hier nog over? Plan dan hier online uw kennismakingsgesprek (gratis) of intakegesprek in.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik wat over mezelf en mijn werkwijze, maak ik contact met uw zoon of dochter (als hij/zij erbij is) en kunt u iets vertellen over jullie situatie als u dat wilt.

Als u tijdens de kennismaking besluit dat u een coachingstraject wilt starten, kunnen we als hier tijd voor is verder met het intakegesprek. Als u hier nog over na wilt denken of er is geen tijd beschikbaar, kunt u het intakegesprek later inplannen.

Stap 2 – Intakegesprek
Na een eventuele eerste kennismaking vindt er een intakegesprek plaats met u en uw kind. U geeft mij informatie over uw kind en de reden van aanmelding. Ook stellen wij gezamenlijk een doel vast. U kunt zelf online de coachingsessies en het evaluatiegesprek inplannen (met ongeveer 2/3 weken er steeds tussen). Beide ouders met gezag dienen een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Stap 3 – Coachingstraject
Er zijn minimaal 5 coachingsessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Daarom bied ik een pakket aan van 5 sessies, een intake-, evaluatie-en eindgesprek. Na deze 5 sessies gaan we samen kijken of ons doel is bereikt. Indien nodig kunnen er nog aanvullende sessies ingepland worden.

Deze coachingsessies duren een uur per keer (gemiddeld 1 keer per 2/3 weken) en vinden in principe alleen met uw kind plaats bij mij thuis. Soms vraag ik de ouder(s) er de laatste 10 minuten bij te komen. Ik coach bij mij thuis in de woonkamer, kinderen geven aan dat ze dit fijn (laagdrempelig) vinden. Het is prettig om niet te vroeg te komen want ik beschik niet over een wachtkamer.

Hoe de coachingsessies er precies uitzien, verschilt per kind en per situatie. Naast gesprekken bestaan de sessies uit een combinatie van meerdere werkvormen en methodes. Een aantal voorbeelden van deze werkvormen zijn:

  • Het ontdekken van de kwaliteiten van het kind.
  • Onderzoeken welke gedachten het kind boos/verdrietig/bang/onzeker maken en deze omzetten naar helpende gedachten.
  • Creatieve werkvormen als tekenen, schrijven, moodboard maken.
  • Spelletjes
  • Ontspanningsoefeningen.
  • EFT (Emotional Freedom Techniques).
  • Oefeningen voor het aanvoelen en aangeven van grenzen.
  • Het stoplicht van boosheid maken.
  • En nog vele andere dingen.

Uw rol als ouder(s) tijdens het traject

Ik vraag van u als ouder(s) om uw kind te helpen met de oefeningen die hij/zij van mij krijgt voor thuis.

Na 3 sessies heb ik met u als ouder(s) een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we wat we hebben gedaan, hoe het gaat en hoe we verder gaan. Ik vind het fijn om tijdens het traject van u te horen hoe het gaat met uw kind. Ik zal u daarom regelmatig via WhatsApp benaderen. Als u wilt onderhoud ik ook contact met de leerkracht van school.

Ik ben het gehele traject per e-mail en WhatsApp te bereiken voor vragen en een luisterend oor voor zowel u als uw kind.

Als u behoefte heeft aan gesprekken met mij omdat u zelf niet lekker in uw vel zit, ergens tegenaan loopt of over (de zorgen over) uw kind, kunt u een afspraak voor oudercoaching bij mij inplannen. Ik coach ook ouders omdat kinderen hun ouders spiegelen, en sowieso baat hebben bij ouders die lekker in hun vel zitten.

Stap 4 – Eindgesprek
Zodra alle coachingsessies hebben plaatsgevonden en ons doel is bereikt, vindt er een eindgesprek plaats. Zowel u als uw kind zijn hierbij aanwezig. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.