Weerbaarheidstraining scholen

Ik geef met heel veel plezier weerbaarheidstrainingen voor organisaties en op scholen, zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs. Hierbij maak ik programma’s op maat naar de behoefte van de groep leerlingen. Ik geef Rots & Water trainingen waarin ik onder andere gebruik maak van boksen, spelvormen, spellen, zelfreflectie en groepsgesprekken. Na een kennismakingsgesprek maak ik een passend programma om de juiste hulp te kunnen bieden. De school of organisatie kan dus zelf aangeven aan welke onderwerpen er gewerkt dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn groepsvorming, zelfvertrouwen, samenwerken, grenzen aanvoelen en aangeven.


Rots & Water programma.
Rots & Water is een psychofysieke sociale competentie training die over de hele wereld wordt gegeven. Spelenderwijs en bewegenderwijs leren kinderen sociale vaardigheden en ontwikkelen ze meer zelfbesef en meer zelfvertrouwen. Het Rots & Water programma richt zich op de fundamentele basisbehoeftes van het kind (veiligheid, liefde, sociale contacten, respect, zelfverwezenlijking) en daarmee de samenhangende vaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Een kind moet grenzen leren stellen om voor de eigen veiligheid te kunnen zorgen. Het moet sociaal vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Het moet zich bewust zijn van eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen kenbaar te kunnen maken en een eigen weg te leren gaan (rots) in verbondenheid (water) met anderen. In het Rots en Water programma zit ook een anti-pest programma. Hier kunt u de positieve onderzoeksresultaten van Rots & Water in het VMBO onderwijs lezen.

Vaak maak ik een programma’s van 10 weken, 1 uur per week, waarbij ik de kinderen zowel op fysiek als mentaal vlak in beweging zet. Een weerbaarheidstraining is het meest effectief als er elk schooljaar een vervolgtraining wordt gevolgd voor opfrissing en/of verdieping.

Ik maak gebruik van boksen en tal van andere mentale- en fysieke oefeningen om de kinderen sterker te maken. Hierdoor worden ze aan het denken gezet en krijgen ze handvatten om lastige situaties aan te pakken. Na de training hebben de kinderen vaak het volgende geleerd:

 • De kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen.
 • De kinderen weten grenzen beter aan te voelen en aan te geven.
 • De kinderen weten ze hoe ze voor zichzelf op kunnen komen.
 • De kinderen kunnen negatieve gedachten beter omzetten naar positieve gedachten.
 • De kinderen hebben een beter zelfbeeld.
 • De kinderen hebben meer inzicht in hun eigen gedrag.
 • De kinderen weten beter hoe ze om kunnen gaan met nare opmerkingen en pesten.
 • De kinderen stralen meer zelfvertrouwen uit waardoor ze ook minder snel worden gepest.
 • De kinderen kunnen beter omgaan met het maken van fouten.
 • De kinderen hebben beter leren samenwerken en rekening houden met elkaar.
 • De kinderen hebben meer zelfbeheersing.
 • De kinderen kunnen hun emoties beter reguleren.
 • De kinderen hebben meer zelfreflectie.
 • De kinderen kunnen beter keuzes maken.
 • De groep of klas is hechter.
 • De groep of klas is eerlijker naar elkaar.
 • Er heerst een betere sfeer in de groep of klas.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie en/of een offerte.